Samenstelling bestuur   “Wandelsport Haarle “

Functie Naam
Voorzitter Gerard Marsch
1e Secretaresse Inge van der Vegt
2e Secretaresse Ria Overbeek
Penningmeester Mariet Wispels
Algemeen bestuurslid Jan Schrijver
Algemeen bestuurslid / site beheerder/ Wim Schippers