Samenstelling bestuur   “Wandelsport Haarle “

Functie Naam
Voorzitter Gerard Marsch
Secretaresse Inge van der Vegt
Penningmeester Mariet Wispels
Algemeen bestuurslid Rudy Noordink
Algemeen bestuurslid / site beheerder Wim Schippers