• KWF 1400 km. sponsorwandeling.
  • door ons lid Gerard Althoff
  • nieuwsgierig!!
  • kijk onder pagina "home"

Samenstelling bestuur   “Wandelsport Haarle “

Functie Naam
Voorzitter Gerard Marsch
Secretaresse Ria Overbeek
Penningmeester Mariet Wispels
Algemeen bestuurslid Jan Schrijver
Algemeen bestuurslid / sitebeheerder/ tochtco├Ârdinator KWBN Wim Schippers