Vrijdagmorgengroep (beginnende wandelaars)

Startplaats                  : Voor de actuele startplaats neem

                                         contact op met de begeleider/ster

Start                              : 9:00 uur

Aantal kilometers         : 3 tot 5 km

Wandeltempo                : rustig

Doelgroep                      : beginnende wandelaars

Begeleider/ster              : Marian Freriks, tel.nr: 06-55912307

Na het wandelen wordt er koffiegedronken.