Kosten lidmaatschap 2022

Basislidmaatschap: € 15,--. U ontvangt alleen een wandelvoordeelpas. Op vertoon van deze pas krijgt u korting op de wandelingen georganiseerd door verenigingen, die aangesloten zijn bij de bond (KWBN).

Alles-in-1-lidmaatschap   : € 21,--.  U ontvangt een wandelvoordeelpas, 4 x per jaar het magazine Wandel.nl en het evenementenboekje van de KWBN.

opzeggen

Wilt u niet langer lid blijven van de WSH, dan dient u voor 1 november van het lopende kalenderjaar op te zeggen via ons aan-afmeldingsformulier. Bij opzegging na 1 november loopt het lidmaatschap nog een jaar door.