Samenstelling bestuur “Wandelsport Haarle “

Functie Naam
Voorzitter Gerard Marsch
Secretaresse Ria Overbeek
Penningmeester Marjan Alferink
Algemeen bestuurslid Jan Schrijver
Algemeen bestuurslid / sitebeheerder/ tochtco├Ârdinator KWBN Wim Schippers