Vrijdagmorgengroep (beginnende wandelaars)

Startplaats                    : Herberg de Pas, Molenweg 2, Haarle

Start                              : 9.00 uur

Aantal kilometers          : 5 tot 7 km

Wandeltempo               : rustig

Doelgroep                    : beginnende wandelaars

Begeleider/ster             : Marian Freriks         Tel.nr: 06-55912307

Wandelomgeving          : Haarle, de Sprengenberg

Na het wandelen wordt er koffie gedronken.